• > Meme antiseptiği almadan önce dikkat etmeniz gereken noktalar?

    Süt veren hayvanların meme sağlığında en önemli noktalardan biri de meme hijyenine dikkat etmektir.Hijyen bir bütündür ve burada yapılacak uygulamalar ve kullanılacak ürünlerin hepsi koruyucu amaçlıdır. Bu yüzden kullanılacak ürünlerin yıl içerisinde doğru seçilmesi, mevsime, zamana işletmenizin şartlarına uygun ve en önemlisi belirli periyodik aralıklarla farklı kimyasal etkinliğe sahip ürünlerin tercih edilmesi çok önemlidir.

    Vetmiks meme hijyeninde, gerek sağım öncesi gerekse sağım sonrası farklı kimyasal etkinliğe sahip ürünleri amacına uygun uygulama yöntemleri ile sizlere sunmaktadır. Pazardaki ürünlere bakıldığında meme antisepsisi için kullanılan kimyasal maddelerin başında PVP iyot en çok tercih edilenidir. En hızlı olmasada en uzun süreli etkinlik ve geniş etki spektrumunun olması onu en yaygın meme antiseptiği yapmaktadır.

    Ancak tüm antiseptik ve dezenfektan ham maddelerinde olduğu gibi kullanılan hammaddenin ismi aynı olsada kalitesi ve saflık yüzdesi birbirlerinden farklıdır. Firmalar ürünleri üzerine kullandıkları ham maddenin saflık derecesini yazmamaktadırlar. Buda haksız bir rekabeti beraberinde getirmektedir. Çünkü kullanılan ürünlerin maliyetleri tam anlamı ile içindeki hammedelerin saflık yüzdesine ve kalitesine bağlı olmak üzere değişir. Bu bağlamda PVP iyod’a bakıldığında değişen oranlarda saflık yüzdesine sahip olduğunu görmek mümkün.Vetmiks olarak meme antiseptiklerinde kullandığımız PVP iyod’un saflığı %10 dur. Buna karşın pazarda var olan firmalardan bazılarının PVP iyod’un saflığının %4 olduğu görülmektedir.