• > Vetmiks nedir?

    VETMİKS Dana,düve,inek,kuzu,koyun,keçi, vb. ot yiyen evcil hayvanların ihtiyaçları olan vitamin,mineralleri optimal dozlarda ve en uygun oranlarda içeren komple bir karışımdır.Böylelikle VETMİKS verilen hayvanlarda süt-et verimi,yapağı kalitesi ve döl verimi yükselir.VETMİKS gebelikte ve sağım döneminde artan mineral ihtiyacını karşılayan dengeli bir bileşimdir.

    VETMİKS toprak yemesi,yemlik kemirmesi,süt humması (doğum felci) ve çayır tetanisi gibi metabolitik hastalıkların önlenmesi için tavsiye edilir.Yurdumuzda yapılan besi ve süt sığırcılığında,besi ve damızlık koyunculuğunda uygulanan besleme şekli ile; özelllikle yüksek verimli ve gelişmekte olan hayvanların tüm vitamin mineral ihtiyaçları karşılanamaz.

    Böylelikle tek yönlü  beslenme hayvanlar üzerinde olumsuz etki oluşturur,istenilen sonuca varılamaz.