VİTAMİN VE MİNERALLER İHTİYAÇ MIDIR?

Yapılan Bilimsel araştırmalarda ülkemizde uygulanan besleme şekli ile, özellikle

gelişmekte olan Kuzu-Oğlak-Buzağı-Tay,Besi ve Damızlık Koyunlar,Besi ve süt Sığırları

ile Damızlık ve Yarış Atları tüm VİTAMİN ve MİNERAL ihtiyaçlarını karşılayamadığı

açıkça belirtilmektedir.

Oysa ki vücudun VİTAMİN ve MİNERAL ihtiyacının tam karşılanmaması vücudun

direnç kaybetmesine ,dengeli beslenmemesine,döl veriminin,Et ,Süt-Yapağı veriminin

düşmesine ve daha çabuk hastalanmasına yol açar.

Aslında Bilimsel bir Rasyon (karışım) ile hayvanların ihtiyaç duyduğu VİTAMİN ve

MİNERALLERİN çoğu karşılanır.

Günümüzde öyle bir hareketli yaşam sürüyor ki,aktif spor yapan insanlar gibi,verimi

yüksek hayvanların da ekstra VİTAMİN ve MİNERAL ihtiyacı olmaktadır.

Ayrıca yetiştirici, ticari olarak Besi hayvanının sağlıklı olarak daha fazla süt

vermesini, Yarış atının performansının daha yüksek olmasını ister.Bu zamanda

bakmakta olduğumuz hayvan daha fazla VİTAMİN ve MİNERAL’ e ihtiyaç duyacaktır.

Önemle bilmemiz gerekir ki besin maddeleri yönünden zayıf Mera ve Tarım alanları,

Yemlerin ve Yemlik maddelerin depoda bekletme şekli, yanlış silaj yapımı, Yemlerdeki

karışım anındaki hatalar (ısının, sürtünmenin, rutubetin, karışım süresinin,peletlemede

basıncın fazla olması v.s.)VİTAMİN ve MİNERAL’ leri önemli ölçüde azaltır.

Sayılan tüm bu nedenlerle günlük beslenmeye destek olarak dengeli bir VİTAMİN ve

MİNERAL takviyesi gereklidir.

Tüm Dünyada ve Ülkemizde Hayvan Besleme Uzmanları, ortak görüş olarak:

Sağlıklı ve Yüksek verimli bir sürü elde etmek için mutlaka VİTAMİN ve MİNERAL

takviyesi yapılmasını önermektedirler.